Από την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, οι εκκλησίες επιτρέπεται να λειτουργούν με χωρητικότητα 25% για όλες τις λειτουργίες και θείες Τελετές, συμπεριλαμβανομένων των Ιερών Λειτουργιών, γάμων και, βαπτίσεων.

Η χωρητικότητα για τις 4 Εκκλησίες της ΕΚΤ είναι:
• Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου: 𝟐𝟓𝟎 ά𝛕𝛐𝛍𝛂
• Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη: 𝟏𝟏𝟎 ά𝛕𝛐𝛍𝛂
• Ι.Ν. της Αγίας Ειρήνης:𝟏𝟐𝟎 ά𝛕𝛐𝛍𝛂
• Ι.Ν.Παναγίας: 𝟐𝟖𝟎 ά𝛕𝛐𝛍𝛂

Οι συμμετοχές θα πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή.
Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε όλους πίσω!
——————————————————————————-
*** 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 ***
Effective Wednesday June 30, 2021 churches are allowed to operate with 25% capacity for all services including the Holy Liturgies, weddings and baptisms.
The capacity for our 4 GCT Churches are:

• St. Demetrios Church: 𝟐𝟓𝟎 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬
• St. John Church: 𝟏𝟏𝟎 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬
• St. Irene Church: 𝟏𝟐𝟎 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬
• Virgin Mary Church: 𝟐𝟖𝟎 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬

Attendances will be on first-come, first-served basis.
Please be reminded that all safety guidelines must be followed at all times.
We look forward to welcoming you all back!