Επιστολή από το (CANADIAN HELLENIC CONGRESS, ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ, CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN) έφτασε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο με την Διοίκηση του “Κογκρέσου” να δηλώνει εγγράφως την συμπαράστασή της προς την όποια πρωτοβουλία ήθελε αναληφθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση για την σθεναρή υπεράσπιση των Εθνικών μας Δικαίων.

Επιστολή που καταγράφει την πρόθεση και επιθυμία σύσσωμου του σώματος των Ελλήνων που διαβιούν στην επικράτεια του Ομόσπονδου Κράτους του Καναδά λέγοντας χαρακτηριστικά:

Προς:  Αξιότιμο Κύριο Πρωθυπουργό                               Μόντρεαλ 15 Φεβρουαρίου 2021
Κυριάκο Μητσοτάκη
Αθήνα

Φίλτατε κύριε Πρωθυπουργέ της αγαπημένης μας Ελλάδας,

   Θεωρούμε σκόπιμο, εκπροσωπώντας το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και εκφράζοντας τα πάνδημα αισθήματα ολόκληρου του απόδημου Ελληνισμού στον Καναδά, να σας γνωρίσουμε την στήριξή μας στις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την οριστική διευθέτηση του εκκρεμούς ζητήματος με την γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, Τουρκία, που αφορά την οριοθέτηση της ζώνης της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας στο ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

    Ένα θέμα που απασχόλησε όλες τις ελληνικές Κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, ως η μόνη προς διευθέτηση νομική διαφορά με τη γείτονα Τουρκία, κάτι που άλλωστε συνιστά πάγια εθνική θέση, υιοθετηθείσα και υποστηρισθείσα ρητώς από όλες ανεξαρτήτως τις ελληνικές Κυβερνήσεις, ειδικά από το 2004 και εντεύθεν.

    Κατόπιν αυτού (αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την αντιπαραγωγική στάση της Τουρκίας ενόψει της ενάρξεως της διαδικασίας διαπραγματεύσεως, μέσω της αρχικής φάσεως των διερευνητικών συνομιλιών), θεωρούμε επίσης σκόπιμο να τονίσουμε ότι στηρίζουμε ανεπιφυλάκτως την προοπτική της από κοινού προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο (κατά προτίμηση το International Court of Justice – ICJ), αν οι διμερείς διαπραγματεύσεις για το θέμα της οριοθετήσεως καταλήξουν άγονες.

    Μια προοπτική, την οποία δεν αξιολογούμε ως ιδιαζόντως πιθανή, λόγω των σταθερά αρνητικών θέσεων της Τουρκίας σε ζητήματα που αφορούν το εφαρμοστέο Δίκαιο της Θάλασσας (βλέπε μη υιοθέτηση της UNCLOS III [1982]), αλλά και της αρνήσεως αναγνωρίσεως εκ μέρους της Τουρκίας, της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του εν λόγω Διεθνούς Δικαστηρίου.

    Εντούτοις δεν θεωρούμε σκόπιμο να αποκλεισθεί ως ενδεχόμενο.

     Σε περίπτωση λοιπόν προσφυγής εις το Δικαστήριο της Χάγης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κατά την διαδικασία διαμορφώσεως του Συνυποσχετικού (compromis) την απαιτούμενη να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο προσφευγόντων μερών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, από πλευράς Ελλάδος, τα ακόλουθα:

     Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλίας σχετικώς με την χάραξη και την ανακοίνωση από πλευράς Ελλάδος, ευθειών γραμμών βάσεως καθ’ όλη την ελληνική ακτογραμμή και καθ’ άπασα την ελληνική ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια.

     Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλίας σχετικώς με την επέκταση της ζώνης της ελληνικής χωρικής θάλασσας (Αιγιαλίτιδας Ζώνης/ΑΖ) στο μέγιστο δυνατό όριο (12νμ), συμφώνως προς το μονομερές δικαίωμα (ως μονομερής δικαιοπραξία) που παρέχει η Σύμβαση UNCLOS III (1982) σε όλα τα παράκτια κράτη, από την ηπειρωτική ή νησιωτική ακτογραμμή τους (εν προκειμένω των ευθειών γραμμών βάσεως).

     Στην φάση αυτή πρέπει να ληφθούν, ασφαλώς, υπόψη οι περιπτώσεις μη δυνατότητος ασκήσεως πλήρους επηρείας λόγω υπάρξεως αντικειμένων ακτών άλλων κρατών σε απόσταση μικρότερη από το διπλάσιο του νέου εύρους της εν λόγω ζώνης.

      Αυτό θα ισχύει με δεδομένο ότι το κράτος με αντικείμενη ακτογραμμή θα υιοθετήσει και αυτό, κατ’ αμοιβαιότητα, αντίστοιχο εύρος ΑΖ, σε περιπτώσεις που το υφιστάμενο εύρος της ΑΖ του είναι ήδη μικρότερο αυτού.

      Θα πρέπει να καταστεί γνωστό εγκαίρως στην άλλη πλευρά (Τουρκία), αλλά και να ανακοινωθεί δημοσίως στη διεθνή κοινότητα, ότι η ελληνική θέση αναφορικώς με το νομικό πλαίσιο περί της διαμορφώσεως των όρων του Συνυποσχετικού ως προς την αναγνώριση της δικαιοδοσίας του ICJ για την συγκεκριμένη υπόθεση, παραμένει αδιαπραγμάτευτα αμετακίνητο ως προς το καθορισθέν πλαίσιο δια της επισήμου δηλώσεως εκ μέρους της Ελλάδος (13 Ιανουαρίου 2015) περί «αναγνωρίσεως της δικαιοδοσίας» του εν λόγω Δικαστηρίου, αναφορικώς με τις εξαιρέσεις που συμπεριελήφθησαν ρητώς σε αυτήν, ειδικά δε, σε σχέση με ζητήματα αφορώντα την εθνική κυριαρχία.

     Τέλος, είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ότι θεωρούμε δεδομένο πως η αντίστοιχη δέουσα προσοχή θα δοθεί και στα συναφή νομικά ζητήματα, κατά τη διαδικασία προσφυγής στο ίδιο Δικαστήριο, με την Αλβανία, γεγονός που έχει ήδη ανακοινωθεί επισήμως, διασφαλίζοντας δεόντως ότι το οιοδήποτε νομικό προηγούμενο δεν θα αποτελέσει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως εις βάρος της Ελλάδος, εκ μέρους της Τουρκίας.

      Φίλτατε κύριε Πρωθυπουργέ, δεχτείτε τις ευχές μας για επιτυχή έκβαση των συνομιλιών, για το καλό της Ελλάδος και του Ελληνισμού, εν γένει.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Dr. Θεόδωρος Χαλάτσης
Ο Διοικητικός Αντιπρόεδρος- Γραμματέας Dr. Κώστας Πάππας