Το Εθνικό Συμβούλιο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου (ΕΚΚ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό των κ.κ. Αναστασίου Μαρκόπουλου και Σίμου Λεπτοκαρίδη στις θέσεις του Αναπληρωτή Γραμματέα και Αντιπροέδρου Μακεδονικών Υποθέσεων αντίστοιχα.

Ο κ. Μαρκόπουλος είναι ένα αξιόλογο μέλος της παροικίας του Μόντρεαλ που πληροί τις προϋποθέσεις της θέσης του Αναπληρωτή Γραμματέα και είναι πρόθυμος να εργαστεί για τα Εθνικά μας θέματα. Ο διορισμός του έγινε ως ανεξάρτητο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 1, παρ. 10 του ισχύοντος καταστατικού του ΕΚΚ.

Ο δε κ. Λεπτοκαρίδης – ήδη μέλος του Εθνικού Συμβουλίου – υπηρετούσε με μεγάλη επιτυχία την Επιτροπή Μακεδονικών Υποθέσεων του ΕΚΚ, μέχρι τον διορισμό του στην θέση του Αντιπροέδρου Μακεδονικών Υποθέσεων.

Καλή επιτυχία στο έργο σας.