Όλο το ιστορικό της πυρηνικής σχέσης Καναδά – Τουρκίας και πώς εκφυλίστηκε η σχέση αυτή, της αναβολής και τελικά ματαίωσης της εγκατάστασης των πυρηνικών αντιδραστήρων CADU του Καναδά στο Ακκούγιου της ΝοτιοΔυτικής Τουρκίας  (Akkuyu Nükleer Güç Santrali)…..